خدمات بازرسی

خدمات بازرسی شرکت اکسیر البرز

اندازه گیری مقاومت زمین

روش های اندازه گیری مقاومت زمین

اندازه گیری مقاومت زمین ، مقاومت زمین به طور کلی به دو بخش مقاومت ویژه خاک و مقاومت الکترود زمین تقسیم می شود. اندازه گیری مقاومت ویژه خاک قبل از…

مقاومت سنجی چاه ارت

اندازه گیری مقاومت چاه ارت

اندازه گیری مقاومت چاه ارت عمدتا بعنوان جایگزین اندازه گیری مقاومت الکترود زمین استفاده می شود، چون الکترود زمین می تواند انواع گوناگونی داشته باشد که چاه ارت یکی از…

بازرسی فنی سیم بکسل

بازرسی سیم بکسل جرثقیل

بازرسی سیم بکسل جرثقیل نقش مهمی در افزایش عمر آن و ایمنی سیم بکسل ایفا می‌نماید. به جهت گستردگی کاربرد سیم بکسل و تجهیزات جانبی مربوطه در تاور کرین، جرثقیل…

استاندارد 6792

استاندارد ۶۷۹۲

استاندارد ” سیلندرهای گاز -سیلندرها و تیوب های بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیومی- بازرسی و آزمون دوره ای جهت دانلود استاندارد 6792 کلیک نمایید . استاندارد6792″ سیلندرهای گاز، سیلندرهای…

بازرسی دیگ بخار

بازرسی دیگ بخار

بازرسی دیگ بخار شامل آماده سازی دیگ بخار، ضخامت سنجی ، تست هیدرواستاتیک، بررسی لول کنترل دیگ بخار، بررسی پرشر سوئیچ، بررسی سوپاپ اطمینان، بررسی سنسور شعله و دیگر موارد…