۳۰ تیر ۱۳۹۶
بازرسی لیفتراک

ایمنی لیفتراک و دستگاه های بالابر در کارگاه های صنعتی

بازرسی های فعالانه وزارت کار- حفاظت و بهداشت محیط کار برای خطرات خاص صنایع طراحی شده اند تا بازرسی ایمنی لیفتراک ، جرثقیل وآسانسور ها را که در انواع مختلف در […]
۳۰ تیر ۱۳۹۶
لیفتراک

بازرسی استاندارد لیفتراک

بازرسی استاندارد لیفتراک باید مطابق با استاندارد های ایمنی و بهداشت جهانی توسط کارشناس ماهر انجام شود و شرکت اکسیر البرز با سابقه ۱۰ ساله خود در زمینهبازرسی لیفتراک و صدور […]