نمایش همه

  بازرسی و تست فنی جرثقیل

  تست فنی جرثقیل

  تست فنی جرثقیل

  جرثقیل ها به عنوان وسایلی که در صنعت ازآنها استفاده فراوانی می شود و در عملیات عمرانی و ساختمانی و اکثر کارخانه ها برای جابه جایی کالاها استفاده می شود. به دلیل استفاده از این وسیله خطرات احتمالی نیز در حین استفاده وجود دارد.به منظور جلو گیری از سقوط بار , سقوط تیر جرثقیل , افزایش طول عمر جرثقیل و افزایش ایمنی محیط کار بایستی جرثقیل در سلامت کامل باشد.

  برای حصول اطمینان ازسلامت جرثقیل بایستی جرثقیل ها به طور منظم تست و بازرسی شوند و این بازرسی توسط سازمان های مربوطه انجام می شود. در تست وبازرسی  فنی جرثقیل تمامی قطعات و اجزای جرثقیل به طور دقیق بازرسی می شود تا در صورتی که نقص و ایرادی داشته باشد به سرعت برطرف شود و در صورتی که بدون نقص باشد گواهی سلامت جرثقیل صادر می شود . شرکت اکسیر البرز با یک دهه تجربه آماده انجام بازرسی براساس استاندارد هایASME,BS،CMAA،FEM به شرح ذیل می باشد :

  ·         بازرسی جرثقیل های دروازه ای

  ·         بازرسی جرثقیل های نیم دروازه ای

  ·         بازرسی جرثقیل های سقفی

  ·         بازرسی جرثقیل های قطبی

  ·         بازرسی جرثقیل های بازویی