نمایش همه

  بازرسی و تست فنی دیگ بخار

  تست فنی دیگ بخار

  مخازن تحت فشار و دیگ های بخار از ظروف بسیار مهم در صنعت می باشند.از این ظروف در صنایع مختلف استفاده بسیاری می شود و کار با این ظروف بسیار حساس می باشد زیرا فشار درون این ظروف بیشتر از ۱ اتمسفر می باشد و افرادی که در حین کار با این مخازن می باشند بایستی ایمنی در حین کار را رعایت کنند البته ناگفته نماند که هر چقدر فشار درون این ظروف بیشتر شود خطرات ناشی از آن نیز بیشتر است,به همین دلیل بازرسی از این مخازن بسیار مهم می باشد,در بازرسی مخازن تحت فشار و دیگ بخار بایستی نکات ایمنی را رعایت کرد و بر طبق استانداردهای روز بازرسی انجام شود.زیرا نتیجه بازرسی بر ادامه کار دیگ های بخار و مخازن تحت فشار بسیار مهم و حیاتی می باشد.

  فرآیند بازرسی مخازن تحت فشار و دیگ های بخار به صورت زیر می باشد:

  ۱-بازرسی قبل از ساخت

  ۲-بازرسی در طی ساخت

  ۳-بازرسی نهایی مخازن تحت فشار

  در تمامی مراحل بالا که توسط بازرسان سازمان های مربوطه انجام می شود رعایت نکات ایمنی و استاندارد ها,لازم و ضروری می باشد.لازم به ذکر می باشد که تمامی مراحل بازرسی از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد و کوچک ترین کوتاهی و یا نقص در بازرسی می تواند منجر به بروز حادثه ای فاجعه آمیز گردد.