ایمنی لیفتراک و دستگاه های بالابر در کارگاه های صنعتی

لیفتراک
بازرسی استاندارد لیفتراک
۳۰ تیر ۱۳۹۶
چاه ارت
لزوم استفاده از چاه ارت
۳۰ تیر ۱۳۹۶
نمایش همه
بازرسی لیفتراک

بازرسی لیفتراک

بازرسی های فعالانه وزارت کار- حفاظت و بهداشت محیط کار برای خطرات خاص صنایع طراحی شده اند تا بازرسی ایمنی لیفتراک ، جرثقیل وآسانسور ها را که در انواع مختلف در صنایع استفاده می شوند ایمن نگه دارد. بازرسی لیفتراک وتست لیفتراک به منظور بالا بردن آگاهی و افزایش انطباق با قوانین بهداشت و ایمنی، و کاهش آسیب در محل کار باید توسط شرکت های شخص ثالث و بازرسین کارآزموده انجام شود.

در کارگاه ها و کارخانه هایی که دستگاه های لیفتینگ (بالابر)، از جمله لیفتراک و بالابر پرسنل، به کار گرفته می شوند ممکن است کارگران را را در معرض خطرات فیزیکی بالقوه و جدی قرار دهد به همین دلیل وزارت بهداشت و ایمنی کار HSE کارفرمایان را ملزم به بازرسی ایمنی لیفتراک ودریافت گوهی سلامت لیفتراک از شرکت های تست و بازرسی لیفتراک تایید شده می کند.

بازرسی ایمنی لیفتراک : اقدامات

بازرسان اقدامات اجرایی لازم برای یافتن هر نقصی را تحت بهداشت حرفه ای و قانون ایمنی لیفتراک و مقررات آن انجام می دهند توجه خاصی به بازرسی دستگاه های بالابر و نگه داری آنها نشان می دهند.

بازرسان برای اطمینان دادن به کارفرمایان اقدامات زیر را جهت ایمنی لیفتراک انجام می دهند:

 • حفظ تجهیزات بالابری در شرایط خوب برای جلوگیری از شکست های مکانیکی و یا عملیاتی. کارفرمایان باید تعمیر و نگهداری لیفتراک و گزارشبازرسی لیفتراک پیشگیرانه را بررسی کرده و برنامه نگهداری توصیه شده در دستورات دفترچه راهنمای کارخانه سازنده را دنبال کند.
 • بررسی دستگاه های لیفتینگ برای تعیین ظرفیت بار. کارفرمایان باید معاینات و تست فنی لیفتراک را مطابق با مقررات انجام دهند، به عنوان مثال، قبل از استفاده از دستگاه بالابر برای اولین بار
 • اطمینان بافتن از اینکه لیفتراک با تجهیزات با کیفتی از جمله زنجیر، تسمه و اتصالات دیگر ساخته شده است و جان کارگران در امنیت است. بازرسان از کارفرمایان در مورد تعمیر و نگهداری و مناسب بودن تجهیزات در محل کار سوال می کنند

بازرسی ایمنی لیفتراک توسط راننده لیفتراک

بازرسان برای اطمینان از اینکه کارگران آموزش، دانش و تجربه کافی برای کار با دستگاه لیفتینگ خاص را دارند آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند. آنها همچنین بررسی می کنند که سرپرستان صالح برای نظارت بر عملیات کارگران با این دستگاه ها انتخاب شده باشند.

بازرسان سوابق آموزشی را مشاهده و کرده و در مورد آشنایی با تجهیزات استفاده شده در محیط کار و روش کار در مجاورت دستگاه های لیفتینگ، و خطرات ممکنه از کارگران و سرپرستان سوال می پرسند.

کارفرمایان موظف هستند تا دانش کارگران را در آموزش های مورد نیاز در کار با لیفتراک ها  به روز نگه دارند. توصیه ما این است که آموزش اپراتور بخشی از یک برنامه بازرسی لیفتراک جامع توسعه یافته با کمیته بهداشت و ایمنی و شامل عناصر زیر باشد:

 1. شناسایی خطر
 2. آموزش ( از هر دو اپراتور و کسانی که در نزدیکی دستگاه لیفتینگ کار می کنند)
 3. نظارت
 4. روش های عملیاتی
 5. تعمیر و نگهداری و روش های تعمیر
 6. طراحی تاسیسات
 7. لیفتراک/ انتخاب دستگاه

بازرسی لیفتراک : ایمنی محیط کار

بازرسان تست لیفتراک و ایمنی لیفتراک بررسی می کنند که کارفرمایان چه اقدامات احتیاطی معقول خاصی را برای محافظت از کارگرانی که در حال کار در منطقه لیفتراک و دستگاه های لیفتینگ هستند دنبال می کنند:

سیاست ها و برنامه های ترافیک عابر پیاده
انجام یک ارزیابی جامع از محل کار ترافیک لیفتراک ها وسایر دستگاه های لیفتینگ و عابر پیاده
بررسی محیط کار خارجی برای خطرات مانند پتانسیل خطوط تماس برق وضعیت سطوح کار در ساخت چنین ارزیابی ، کارفرمایان، پیمانکاران و سازندگان باید مسائل زیر را در نظر بگیرند:

 1. موانع حفاظتی، گردشگاهها و یا پیاده رو به کانال حرکت پیاده
 2. بیسیمچی با صلاحیت
 3. ایمن سازی و ایممبیلیزینگ وسایل نقلیه بدون مراقبت در برابر حرکت تصادفی
 4. چراغ هشدار دهنده، علائم و دستگاه های خودرو قابل شنیدن
 5. سیاست برای محدود کردن یا جدا سازی عابر پیاده / یا حرکت خودرو ها در مسیرهای بالا
 6. علامت های مانند نشانه گذاری سطح برای معین کردن محدودیت سرعت پیاده یا لیفتراک
 7. قابل مشاهده بودن راننده و عابر پیاده
 8. آموزش آگاهی برای رانندگان، عابران پیاده و دیگر کارگران
 9. دستگاه های سیگنالینگ شخصی (به عنوان مثال، بوق های دستی)

تست لیفتراک و اهمیتبازرسی ایمنی لیفتراک تنها به دلیل جلوگیری از خسارات جانی و مالی افراد در محیط کار می باشد. شرکت اکسیر البرز بازرسی انواع لیفتراک ، ریچتراک، بالابر، استاکر را طبق استاندارد های HSE روز دنیا و همچنین سازمان بهداشت و ایمنی محیط کار انجام می دهد.